רכישת כרטיס SIMTRAVEL+ USA

sim-us-pr1

sim-us-pr2

sim-us-pr3