כרטיס סים טרבל- סימ אירופה

עלות שיחות והודעות  SMS